ORIENTERING: Firmaet er et selvstendig rådgivende ingeniørfirma, etablert 1.04.1984 i Bodø og flyttet i 1987 til Fauske. Firmaets eier, Jon Olav Gjerskvål er utdannet VVS-ingeniør og Bedriftsøkonom, med over 40 års bransjeerfaring hvorav over 30 år som VVS-ingeniør. Firmaets profil er å være slagkraftig med god kompetanse og stort kontaktnett for ulike type oppdrag. Firmaet satser på oppdatering og kompetanseheving ved å delta på kurs og fag-seminar. Kjennetegnet for tekniske anlegg som er planlagt av oss, er betjeningsvennlige løsninger med høy driftssikkerhet og fleksibilitet som kan tilpasses bruksendringer. Dette gir tekniske anlegg som har lave årlige drifts-kostnader. Internkontroll og kvalitetssikringsrutiner er etablert. Firmaet har sentral godkjenning.

ARBEIDSOMRÅDER: Hovedområdet er prosjektering og oppfølging av alle type VVS-anlegg, samt ENØK-prosjekter, tilstandsrapporter og dokumentasjon. I tillegg har vi hatt en del kontroll av planlegging (KPR), prosjekt- og byggeledelse. Vi kan også utføre kartlegging og planlegge tiltak mot RADON, samt trykkprøve og termografere bygg.

KAPASITET: Firmaet har en 1 VVS-ingeniører og en teknisk medarbeider.

DATA-ANLEGG: Firmaet har benyttet data siden i 1985. Og siden 1989 er alle tegninger utarbeidet på DAK med fagmenyer fra Point. Tegninger leveres med valgfrie farger.

CO2-BEREGNINGER: Vi har en egenutviklet beregningsmodell på data for optimal dimensjonering av luftmengder, som tar hensyn til avgassing fra bygningsmaterialer og CO2-konsentrasjonen fra personer.
Dette kan kontrolleres med CO2 - og temperaturlogger.
I klasse- og møterom der personbelastninger er mer enn 1 person pr 5 m2 blir denne type beregninger utført. Denne benyttes også til dokumentasjon for oppdragsgiver på at luftmengder er riktig dimensjonert.

DATA-PROGRAMMER: Temperaturberegninger for overslag utføres med eget program. Beskrivelser utarbeides med databaseprogrammet G-prog. Firmaet benytter MS-Office 2000, Corel Office 2000 og AutoCad og Point VVS-meny som hovedprogrammer.       

ANSVARSFORSIKRING: Firmaet har ansvarsforsikring iht Norsk Standard.

ØKONOMI:  Firmaet har god økonomi.

KOMMUNIKASJON. Datakommunikasjon skjer via e-mail på internet.

OFFENTLIGE  GODKJENNELSER:  Jon Olav Gjerskvål har følgende offentlige godkjenninger:
Godkjente veileder i Hus og Helse-prosjektet.
Godkjenningskurs for tiltak mot RADON
Sentralgodkjenning nr 1998 00 1158

FORSIKRINGSSELSKAPENES GODKJENNELSENEMND (FG-godkjenning): Godkjenning FG nr SP-00-0017 for prosjektering og kontroll av automatiske sprinkleranlegg.

FORELESING OG UNDERVISNING: Firmaet benyttes som kursforeleser og undervisning.

KURS: Firmaets ansatte oppdateres jevnlig med deltakelse på kurs og etterutdannelse, og  siden siden starten deltatt på mer enn 80 stk. På anmodning kan sendes CV.