Tillbudsforespørsel

KUNDEOPPLYSNINGER
Tiltak (bygg)
Adresse
Dato
Reg-nr.
Tiltakshaver, (byggeier)
Adresse Postnr
Sted
Kontaktperson
Adresse
Postnr
Br.nr
K. nr
Telefon Byggeår
Mobiltelefon Faks
E-mail
Faktura adresse
Foreligger tegninger

ØNSKET BISTAND VEDRØRENDE RADON
. Se informasjon og kryss av.

Radonmålning.
Måleutstyr sendes som postoppkrav
Målepakker for bygg. Måletid 3 månader Målepakker for bygg. Måletid 10 Døgn, veil. Målning av radon i drikkevann. Vurdere byggegrunn, tomter veiledende Kartlegge lekkasje/inntrengning av radon Vurdere tiltak Innhete anbud, oppfølging og kontroll

TERMOGRAFERING / MÅLNING AV LUFTLEKKASJER
Termografering /
feilsøkning
Tillstand for bygg,
utførelsekontroll
Byggskader Målning av
luftlekkasjer
Annet

RÅDGIVNING FOR VVS-TEKNISKE INNSTALLASJONER
Sanitær-anlegg Varme-anlegg Branns-lukking Sprinkler-anlegg Ventilasjon-anlegg SD-anlegg VVS-autom. ENØK-tiltak Kravspe-sifikasjoner Anbudsdok Anbudsinnh. Oppfølging, kontroll Prosjekt- og byggeledelse

DETALJER OM TILTAK, ANLEGGSTYPE
Skoler/Barnhager Omsorgsboliger
Sykehjem
Svømmehaller
Renseanlegg
Luftavfuktning
Idrettsbygg Kontorbygg Butikker
Butikksenter
Nærings- og
industribygg

ANNET

KONTAKT OSS
Jan Olav Gjerskvål AS
Storgt. 39
8200 Fauske

Tlf: 75 64 44 00
Mobil: 9700 8312

E-post: post@jogas.no

Klikk her for utskriftsvennlig versjon av tillbudsforespørseln.