TERMOGRAFERING
    
Termografering / varmefotografering hva er det ?
Alle flater med temperatur over -273EC sender ut infrarøde varmestråler. Med spesielle termograferings-kameraer ( varmekameraer) kan dette fotograferes. De ulike temperaturområdene fremkommer med ulike farger. Bildene som tas overføres til en datamaskin, der de kan bearbeides med et spesielt data-
program. Det kan avleses overflatetemperaturer i punkter som velges fritt. Innen fritt valgte områder kan avleses minimums-, middel,- og maksimumstemperatur.  
 
Termogram (varmebilder) viser små avvik i overflatetemperaturer, og gir en rekke muligheter for å se skulte feil og mangler ved utførelse av bygg.

Bruksområder

- Luftlekkasjer.


- Lekkasjemåling.- Isolasjonskontroll.
- Fukt i tak / vegger.

- Kartlegge rør.

- Varmeanlegg.

- Fryseanlegg.
- Industri.
Med å sette bygg under undertrykk vil det strømme kald luft inn gjennom luftlekkasjer, som vises tydelig på termobilder. Se foto.
Med undertrykksutstyret kan også tetthet og lekkasjetall for bygg måles, og
vurderes i forhold til krav i plan- og bygningsloven.
Isolasjon av vegger og installasjoner kan kontrolleres mht utførelse. Dette benyttes til å kartlegge kuldebroer. Dette er meget viktige for fuktige rom, f. eks svømmehaller. Dette bør benyttes for oppgradering av bygg.
Inntrengning av vann / lekkasjer fra rør vil vises tydelig.
Rør for både kaldt og varmt vann vises tydelig i gulv og vegger.
Avvik i varmefordeling vises enkelt. Feil på varmekjeler.
Avvik / skader i isolasjon og fukt vises.
Viser varme / kulde avvik i maskiner / konstruksjoner.